: Select Language

آخرین محصولات

  • توری نخی اسنوکر
    جزئیات
  • مثلث چوبی
    از مثلث برای چیدن توپ ها بر روی میز استفاده میشود. این وسیله باعث بهم چسیبدن و مثلث شدن حالت توپها در بازی ایت و اسنوکر و لوزی قرار گرفتن توپ ها در بازی ناین میشود. مثلث در ۲ سایز (۲٫۱/۴  اینچ) مخصوص بازی اسنوکر و سایز (۲٫۱/۶ اینچ)  مخصوص بازی ایت موجود میباشد. کلمات کلیدی : […] جزئیات