لیست میزهای اسنوکر


ردیف برند مدل طول تصویر
1 Oxyear بوفالو 12 فوت  میز_بیلیارد _ میز_اسنوکر مدل بوفالو جزئیات
2 Oxyear بوفالو 10 فوت  میز_بیلیارد _ میز_اسنوکر مدل بوفالو جزئیات
3 LEO Ellit 12 فوت  میز_بیلیارد _ میز_اسنوکر مدل Ellit جزئیات
4 LEO Ellit 12 فوت  میز_بیلیارد _ میز_اسنوکر مدل Ellit جزئیات