مشخصات محصولات


میز پینگ پنگ


برند Cornilleou
مدل Park
مشخصات تحت لیسانس فرانسه - مدل پارک - ضدآب
تصویر  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل Park Cornilleou

توضیحات

بازگشت به لیست