مشخصات محصولات


میز پینگ پنگ


برند Cornilleou
مدل 500
مشخصات تحت لیسانس فرانسه
تصویر  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 500 Cornilleou

 میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 500 Cornilleou

توضیحات

بازگشت به لیست