مشخصات محصولات


میز پینگ پنگ


برند Cornilleou
مدل 540
مشخصات تحت لیسانس فرانسه
تصویر  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 540 Cornilleou

 میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 540 Cornilleou

توضیحات

بازگشت به لیست