ایر هاکیمیز بیلیارد

میز دو کاره بیلیارد و ایرهاکی


میز بیلیارد و ایرهاکی

میز بیلیارد و ایرهاکی دو کاره  ، این امکان را فراهم میکند که بتوان دو بازی را در یک میز داشت. ابغاد این میز ۷ فوت میباشد (۱۲۰ * ۲۲۰ CM)

لوازم جانبی همراه این میز به شرح زیر میباشد :

  1. دو عدد چوب بازی
  2. یک دست توپ بازی بیلیارد
  3. گچ بیلیارد
  4. مثلث بیلیارد
  5. برس بیلیارد
  6. دو عدد دسته ایرهاکی
  7. دو عدد توپ بازی