پینگ پنگ

میز پینگ پنگ فرانسوی Cornilleau 540 Outdoor

Untitled-1

 

مدل Cornilleau Outdoor 540

میز پینگ پنگ فرانسوی جهانی فوق حرفه ای ۵۴۰ outdoor

چرخهای بزرگ سایز . Oversize twin wheels 200mm

چرخها دارای ترمز است WHEELS WITH BRAKES

لبه های میز کاملا محافظت شده CORNER PROTECTION PADS

WWW.Cornilleau.com

مناسب فضای باز                 Outdoor

 

 

Untitled-2  Untitled-2

 

Untitled-3                                                           Roues-avec-freins