میز بیلیارد

میز بیلیارد XW-131 (کالسکه ای)

میز بیلیارد XW-131 (کالسکه ای) ۸فوت و ۹فوت