میز اسنوکر

میز اسنوکر Wiraka Rais M2

سایز : ۱۲ فوت ( راهنمای انتخاب سایز )
نوع پارچه :
چوب بازی :
جا شاری :
جا چوبی :
مثلث :
سرچوب :
گچ :
شار :
گارانتی :
نوع سنگ :