فوتبال دستی

فوتبالدستی بچگانه ایتالیایی Roberto Sport Roby color

فوتبالدستی بچگانه ایتالیایی Roberto حرفه ای

طراحی فوق حرفه ای برای امنیت بچه ها با ملیه تلسکوپی

بدنه ضد خش و لبه های گرد

در ۲ رنگ ابی و قرمز

 

robertosport-roby-color-blau-540robertosport-roby-color-rot-540-kochik