فوتبال دستیفوتبال دستی حرفه ای

فوتبالدستی بچگانه ایتالیایی Roberto Sport Roby color

فوتبالدستی بچگانه ایتالیایی Roberto حرفه ای

طراحی فوق حرفه ای برای امنیت بچه ها با ملیه تلسکوپی

بدنه ضد خش و لبه های گرد

در ۲ رنگ ابی و قرمز

 

robertosport-roby-color-blau-540robertosport-roby-color-rot-540-kochik