جا چوبی

جا چوبی دیواری مدل CRC002

با قابلیت نگهدارنده :