بلاگ

بلاگ

قوانین فوتبال دستی

قوانین فوتبال دستی

میز فوتبال دستی :

الف) – میزهای رسمی و قانونی در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی رای گیری شده است. این انتخاب  میز می تواند طبق موافقت بین فدراسیون بین المللی فوتبالدستی و تولید کنندگان و شرکاء اصلاح و تغییر یابد.

۲ نوع از میزهای تایید شده مسابقات توسط ITSF :

ب ) – سازمان دهندگان باید تجهیزات رقابتی را فراهم نمایند

ج ) – در هیچ موردی امکان سمباده کشیدن سطح میز وجود ندارد ،و جریمه انجام چنین کاری محرومیت از مسابقات و پرداخت خسارت سطح میز خواهد بود.

ت ) –  بازیکنان برای روغن زدن سطح خارجی میله ها آزاد هستند. روغنکاری سطح داخلی در مورد میله های تلسکوپی جایز نیست.

توپ فوتبال دستی :

الف ) – توپ های رسمی و قانونی توسط کمیسیون ورزش فدراسیون بین المللی فوتبالدستی رای گیری شده است. پیوست مربوط به این قانون بعد از انتخاب نهایی فراهم و برای فصلی که آغاز شده ارائه می گردد .

ب ) – در یک تورنمت ، بازیها باید با توپ هایی که از محل مسابقه خریداری شده اند انجام گیرد.

ج ) –  تمامی بازیکنان باید قادر باشند که توپ مربوط به مسابقه را تهیه کنند.

 

دستگیره ها فوتبال دستی

الف )هر بازیکن می تواند دستگیره های منتخب خود را روی میز در جایی که دستگیره ها را می توان تعویض کرد استفاده کند .دستگیره ها باید بدون ایجاد خسارت به میز یا صدمه رساندن به بازیکن بر روی میله ها نصب گردند.

ب ) –  حرکت و جابجایی آدمکها باید بدون کمک و بدون مانع انجام شود. هیچ سیستم مکانیکی برای این کار مجاز نمی باشد. دستگیره ها باید ایمن و محکم به میله ای که بر روی آن نصب شده اند وصل گردد.

پ ) – سازمان دهندگان ممکن است این قانون را وضع کند که دستگیره های خاصی خطرناک هستند و در نتیجه بازیکن نباید از آنها استفاده کند. عدم توجه یک بازیکن از برداشتن دستگیره هایش منجر به محرومیت او از مسابقات خواهد شد.

ت ) –  در یک مسابقه چند گیمی (مسابقه ای که در طول آن میز عوض می شود مثل مسابقات مولتی تیبل ) ،بازیکنان باید بتوانند که دستگیره ها را درمدت زمان تخصیص داده شده در بین گیم ها ،تایم اوت ها ،یا بین امتیازات تعویض کنند.

 

قوانین اخلاقی و رفتاری در بازی فوتبالدستی

بروز هرگونه عمل غیر ورزشی و یا غیر اخلاقی در طول بازیهای تورنمت ،در سالن مسابقات ، یا در زمینه های تجهیزات ورزشی میزبان تخلف از مجموعه قوانین و اخلاقی رفتاری محسوب می شود. احترام متقابل بین کلیه بازیکنان ، داوران و یا تماشاگران الزامی است. باید هدف هر بازیکن و داوری این باشد که ورزش فوتبالدستی را به مثبت ترین و ورزشکارانه ترین شکل ممکن نشان دهند.

جریمه شکستن  قوانین اخلاقی و رفتاری ممکن است از دست دادن یک گیم یا مسابقه ، محرومیت از مسابقات و یا جریمه نقدی باشد.

اگر قوانین اخلاقی و رفتاری شکسته شود،جریمه مناسب برای نقض مقررات توسط کمیسیون انظباطی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی تعیین شده است و اگر مجازاتی مشخص نشده باشد به وسیله سر داور و مدیر مسابقات تعیین می گردد.

 

مسابقه

 • به غیر از مواقعی که توسط مدیر مسابقات تعیین شده ،مسابقه باید شامل ۳ گیم از ۵ گیم باشد.
 • هر گیم می بایستی شامل ۵ امتیاز ( گل ) باشد، گیم نهایی مسابقه باید ۵ امتیازی باشد اما شما باید با  ۲ گل  اختلاف برنده شوید و این کار تا امتیاز ۸ می تواند ادامه پیدا کند.
 • مسئولیت تعیین تعداد گیم های انجام شده بر عهده مدیر مسابقات می باشد و در اعلامیه های مسابقات منتشر می گردد.
 • مدیر مسابقات ممکن است تعداد گیم ها و گل ها را در هر مسابقه با در نظر گرفتن عامل زمان کاهشد دهد.
 • این تصمیم نهایی است و شامل تمامی بازیهای انجام شده در آن دوره از مسابقات می شود.

 

شروع مسابقه

 • یک پرتاب سکه باید قبل از شروع بازی انجام شود. تیمی که در پرتاب سکه برنده شود می تواند سمت دلخواه میز را انتخاب کند و یا اینکه اولین سرو را بزند. تیمی که در پرتاب سکه بازنده می شود گزینه باقیمانده را دارد.
 • زمانی که یک تیم سمت دلخواه میز یا زدن اولین سرو یکی را انتخاب کرد ،دیگر امکان عوض کردن تصمیمشان را ندارد.
 • یک مسابقه به طور قانونی زمانی آغاز می شود که توپ در جریان بازی قرار گیرد. ( اما تخلفاتی مانند دشنام و ناسزا گفتن و غیره، توسط داور معین شده برای قضاوت بازی به محض حضور دو تیم در کنار میز به طرفین بازی اخطار داده می شود )

 

سرو زدن و قوانین حاضر گفتن

تعریف سرو شامل : کاشتن توپ مقابل میله ۵  آدمکی برای به جریان انداختن بازی در: شروع یک گیم ،بعد از گل زدن و کسب امتیاز و یا اگر توپ به بازیکنی داده شد برای ادامه بازی از میله ۵ به وسیله یک تخلف از قانون.

قانون حاضر گفتن در هر زمانی که توپ برای شروع بازی کاشته می شود اعمال می گردد.

 

سرو زدن

 • سرو به وسیله کاشتن توپ ساکن در مقابل آدمک وسط میله ۵ تایی آغاز می شود . بازیکنی که توپ را سرو می زند باید از قوانین حاضر گفتن تبعیت کند.
 • اگر توپ از محلی غیر از آدمک وسط میله ۵ تایی سرو شود و تخلف قبل از کسب امتیاز محرز شود باید بازی متوقف شده و توپ مجددا” توسط همان تیم سرو شود. زمانی که یک امتیاز کسب شود هیچ درخواست و شکایتی قابل قبول نیست. جریمه تکرار این تخلف از دست دادن مالکیت توپ و سرو زدن به وسیله حریف است.

 

قوانین “حاضر ” گفتن در بازی فوتبال دستی

قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد ، بازیکن صاحب توپ باید از حریف خود سئوال کند که “حاضر” . حریف مستقیم ۳ ثانیه فرصت دارد که پاسخ دهد “حاضر”. بازیکن صاحب توپ اکنو ۳ ثانیه برای شروع و به جریان انداختن توپ در بازی فرصت دارد. صبر کردن بیش از این محدودیت های زمانی یک تاخیر در بازی در نظر گرفته می شود.

بازیکن باید توپ را از یک آدمک به آدمک دیگر منتقل کند و سپس حداقل یک ثانیه قبل از پیشروی توپ صبر کند.

بازیکن نیازی ندارد که توپ را متوقف و ثابت کند .محدودیتهای زمانی یک ثانیه بعد از تماس توپ با آدمک دوم آغاز می گردد.

 • جریمه برای شروع به جریان انداختن توپ در بازی قبل از اینکه حریف جواب “حاضر” را داده باشد یک اخطار است و توپ باید از موقعیت اولیه خود به جریان بازی بیفتد. جریمه تخلفات بعدی از دست دادن مالکیت توپ به حریف برای سرو زدن است.
 • جریمه برای پیش بردن توپ بدون برقراری تماس با ۲ آدمک یا صبر نکردن یک ثانیه ای قبل از پیشروی توپ ،حق انتخاب حریف برای ادامه بازی از محل فعلی ( شامل منطقه دروازه ) و یا سرو زدن توپ می باشد.

 

توپ در بازی

در هر زمان که توپ وارد  بازی می شود ،باید در بازی باقی بماند تا زمانیکه  :توپ از میز خارج شود ،توپ مرده اعلام گردد ،تایم اوت اعلام شده و یا امتیاز گرفته می شود.

 

توپ خارج از میز

اگر توپ محوطه بازی را ترک کرده و با گل شمارها ،تجهیزات نور یا هر شیء که بخشی از میز نیست برخورد نماید ،در این حالت توپ خارج از میز اعلام می گردد .اگر توپ  با بالای ریلهای کناری یا کابینت دو انتهای میز برخورد کند و سپس بلافاصله به سطح بازی برگردد ،توپ جزو بازی لحاظ خواهد شد.

 • تعریف محوطه بازی باید شامل : محوطه ی بالای سطح بازی ( کفه میز ) تا ارتفاع چهارچوب کناری می باشد . قسمت بالایی ریلهای کناری و کابینت های دو انتهای میز فقط زمانی در بازی لحاظ می شوند که توپ بلافاصله در صورت تماس با آنها به سطح بازی برگردد.
 • توپی که وارد سوراخ سرو می شود ( اگر موجود باشد ) و سپس به زمین بازی برگردد هنوز ” توپ در بازی ” محسوب می شود.
 • اگر قدرت ضربه ی یک شوت یا پاس بازیکن باعث شود که توپ از میز خارج شود بازی از میله دوتایی حریف آغاز می شود.
 • .یک بازیکن امکان زدن شوتی که منجر به عبور توپ از روی میله های حریف شود (والی و یا لوب ) را ندارد ( مثلا : “شوت هوایی ) .اگر یک شوت میله ی صاحب توپ فعلی را ترک کند و به سمت میله دیگری منحرف شده و سپس هوایی رود ،جریمه ای لحاظ نمی شود.
 • جریمه تخلف از قانون ۴-۷ از دست دادن مالکیت و کاشتن زیر میله ۵ تایی حریف برای سرو زدن است .

برای دانلود کامل قوانین فوتبال دستی فایل pdf زیر را دانلود نمایید.

 

 

 

ارسال پاسخ