بایگانی ""

۱۳مهر۱۳۹۵

قوانین فوتبال دستی

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: Blog | نظرات: 0

قوانین فوتبال دستی میز فوتبال دستی : الف) – میزهای رسمی و قانونی در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی رای گیری شده است. این انتخاب  میز می تواند طبق موافقت بین فدراسیون بین المللی فوتبالدستی و تولید کنندگان و شرکاء اصلاح و تغییر یابد. ۲ نوع از میزهای تایید شده مسابقات توسط ITSF : […]

بیشتر