مرکز بیلیارد در سال ۹۵

حال خوبِ ما و شما در سال جدید با مرکز بیلیارد ایران جدید

ما در مرکز بیلیارد ایران سال ۹۴ را سال تغییر و تحول بنا نهادیم تا ثمره‌ی این تحول، حالِ خوب شما باشد، حالِ خوبی که آرزوی همه‌ی ماست در کنار سفره‌ی هفت سین.

همه‌ی ما از نو شدن سال خوشحال می‌شویم، اما این خوشحالی زمانی رنگی نو به خود می‌گیرد که یک سال موفق را پشت سر گذاشته باشیم و برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم، نه اینکه برنامه‌های عملی نشده‌ی سال قبل را با خود به سال جدید بکشانیم و خوشحال هم باشیم! یک خوشحالی گذرا در نتیجه دوباره روز از نو روزی از نو.

اما مرکز بیلیارد ایران ۹۵، امسال سال نو شدن و شکوفایی بیشتر است.

سال ۱۳۹۵ مبارک مرکز بیلیارد ایرانی های عزیز :)
دِلِتون آروم، تَنِتون سلامت، جیبتون پُر پول

حاتمی